Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van www.marifaire design.nl is het mogelijk dat de informatie die op www.marifairedesign.nl wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.marifairedesign.nl

Copyright ©

Op alle ontwerpen en foto’s van Marifaire Design heerst auteursrecht. Het is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Marifaire Design niet toegestaan teksten, ontwerpen, informatie, beeldmateriaal en/of foto’s die worden verstrekt via www.marifairedesign.nl op enigerlei wijze te kopiëren of verspreiden 

Suggesties voor verbeteringen zijn altijd welkom, en kunnen worden gestuurd naar www.marifairedesign.n